Hedef Kitle

Projenin hedef kitlesi 2018 – 2019 eğitim – öğretim yılında Sivas ilindeki ortaokullarda öğrenim gören 6, 7. ve 8. sınıf öğrencileridir.   Katılımcıların belirlenmesinde sosyo-ekonomik düzey açısından dezavantajlı bölgelerde yer alan okullarda öğrenim gören ve akademik başarısı yüksek olan öğrenciler öncelikle tercih edilecektir.

Başvuru şartları

  1. Daha önce TÜBİTAK destekli bir doğa eğitimine katılmamış olmamak.
  2. Doğa eğitimi katılıma engel herhangi sağlık problemi, alerjisi, böcek fobisi olmamak.
  3. Akademik başarısı yüksek olmak.