Etkinlikler

PROJE ETKİNLİKLERİ

Proje kapsamında drama, alan gezisi, atölye çalışması, deney, doğa yürüyüşü, doğa ressamlığı ve teorik anlatımları içeren toplam 49 etkinlik yer alacaktır.

Örnek Etkinlikler

1-Rüzgâr Enerji Santralini Gezelim
2-Asit Yağmurlarının Doğal Anıtlara Etkisini Araştıralım!
3-Eski Sivas’ taki Okulları Tanıyalım
4-Arkeoloji Müzesini Keşfedelim!
5-Kangal Kömür Sahası İncelemeleri
6-Acaba Müzedeki Fosiller Nereden Çıkarılıyor?
7-Kaplıca Suyunu Analiz Ediyorum
8-Balıkları Ziyaret Edelim
9-Şuğul Vadisi’ nde Doğa Yürüyüşü
10-Yaratıcı Drama: Sivas’ ın Doğa Değeri “Doktor Balıklar”